train hard train smart

https://bcfitness.hk/wp-content/uploads/2021/01/text-12.png
https://bcfitness.hk/wp-content/uploads/2021/02/Website-Template-13.png
https://bcfitness.hk/wp-content/uploads/2021/02/Website-Template-14.png
https://bcfitness.hk/wp-content/uploads/2021/02/Website-Template-15.png

帶氧運動

帶氧運動

帶氧運動可以改善心血管健康、增強免疫力、有助睡眠、產生愉悅感。

負重訓練

負重訓練

強化肌肉力量、增加骨骼密度、消耗大量熱量、提高基礎代謝率。

瑜伽練習

瑜伽練習

促進全身血液循環、增加力量及柔韌度、舒緩肌肉痠痛、提昇專注力。